admin

rss feed

admin's Latest Posts

Výplne otvorov a neprievzdušnosť pasívneho domu

Výplne otvorov a neprievzdušnosť pasívneho domu

| March 29, 2013

Neprievzdušnosť Jednou z podmienok pasívneho domu je vysoká miera tesnosti obálky. Nie je potrebné sa báť, že dom nebude “dýchať”. Dom nemá cez konštrukcie dýchať, potrebnú výmenu vzduchu má zabezpečovať dostatočné vetranie. Malými otvormi a netesnosti v obálke budovy uniká teplo súčasne aj s vlhkosťou, čím vzniká nebezpečenstvo, že vnútorná vlhkosť bude kondenzovať na konštrukciách […]

Continue Reading

Postup pri navrhovaní pasívneho domu

Postup pri navrhovaní pasívneho domu

| March 29, 2013

Základný kameň pasívneho domu tkvie v premyslenom návrhu. V tejto fáze je možné vykonať najviac úspor za najmenšie náklady. Už na začiatku návrhu sa totiž rozhoduje o tom, aká bude budúca spotreba daného domu. Pri projektovaní je nutná respektíve nevyhnutná optimalizácia všetkých prvkov, ako je tvar a veľkosť budovy, orientácia vzhľadom na svetové strany, vnútorná […]

Continue Reading

Požiadavky na pasívne domy

Požiadavky na pasívne domy

| March 29, 2013

Pasívne domy musia spĺňať niekoľko požiadaviek merná potreba tepla na vykurovanie objektu je maximálne 15 kWh / m2 neprievzdušnosť obálky budovy n50 overená tlakovou skúškou nesmie prekročiť hodnotu 0,6 1/hod, teda pri pretlaku a podtlaku 50 Pa sa nesmie za hodinu vymeniť netesnosťami v obálke viac ako 60% vnútorného objemu vzduchu celkové množstvo primárnej energie […]

Continue Reading

Pasívny dom zateplenie základu

Pasívny dom zateplenie základu

| March 28, 2013

Continue Reading

Psívny dom deatil strechy

Psívny dom deatil strechy

| March 28, 2013

Continue Reading

Čo to je pasívny dom

Čo to je pasívny dom

| March 28, 2013

Termín pasívny dom sa používa pre medzinárodne uznávaný štandard budovy s veľmi nízkou spotrebou energie. Oproti existujúcim budovám, ktoré sú skôr tepelnými žiaričmi, spotrebujú desaťkrát menej energie, pri súčasnom zaistení vysokého komfortu v zime aj v lete. V porovnaní s novostavbami spĺňajúcimi súčasne platné normy predstavuje táto úspora až 85%. Ako to dosahujú? Ľudia si […]

Continue Reading

Ukázkový pasivní dům Božkov

Ukázkový pasivní dům Božkov

| March 27, 2013

Continue Reading

Pasivní dům v Myslejovicích – rozhovor s majitelem

Pasivní dům v Myslejovicích – rozhovor s majitelem

| March 27, 2013

Continue Reading

Návrh a orientácia okien nízkoenergetickej stavby

Návrh a orientácia okien nízkoenergetickej stavby

| July 6, 2012

Presná orientácia južných okien by mala byť navrhnutá podľa daností pozemku, nadmorskej výšky, okolitej vegetácie , zástavby a podobne . V oblastiach s častými rannými hmlami je výhodné mierne vychýlenie od juhu západným smerom. Naopak pri častej popoludňajšej oblačnosti je výhodnejšia orientácia na juhovýchod. Odchýlky by mali byť do 15° od juhu. Optimálna veľkosť okien […]

Continue Reading

Nízkoenergetická stavba vyžaduje jednoduchú koncepciu

Nízkoenergetická stavba vyžaduje jednoduchú koncepciu

| July 3, 2012

Kvalita nízko energetických domov je podstatne určovaná zvolenou  a realizovanou koncepciou celej stavby. Ak jasne spracovaná koncepcia absentuje, môže sa objekt ľahko stať kopou prvkov, stavebných riešení a materiálov bez logickej súvislosti. Toto môže viesť k tomu , že inak kvalitné materiály alebo riešenia vo výsledku nespĺňajú požadovaný efekt a komfort. Častou chybou pri stavbe […]

Continue Reading