Recent Articles

Kvalitným zateplením k lepšiemu bývaniu

Kvalitným zateplením k lepšiemu bývaniu

| June 19, 2012

Kvalitným zateplením domu už nemusíte vykurovať ulicu. Ak zatepľujete novostavbu, ktorá je postavená z moderných veľkoformátových tehál a pod, tak tých 5 cm možno stačí, pokiaľ však nestaviate nízkoenergetický alebo pasívny dom. Ale ak ide o zateplenie dvadsať až tridsaťročných domov z plných alebo CDM tehál, 5 cm polystyrénu určite nestačí! Steny z klasických murovaných […]

Continue Reading

Význam zateplenia rodinných domov

Význam zateplenia rodinných domov

| June 19, 2012

Vnútornú tepelnú pohodu voči vonkajším poveternostným vplyvom zabezpečujú v rodinných domoch izolácie. Ide predovšetkým o izolácie proti vode a vlhkosti, proti hluku a otrasom, a tepelné izolácie. Vysoká energetická náročnosť rodinných domov, spolu s rastom cien energií na vykurovanie, dostávajú problematiku dodatočného zatepľovania do pozornosti nielen odborníkov, ale aj samotných obyvateľov rodinných domov. Hlavným prínosom […]

Continue Reading

Tepelno technické parametre

Tepelno technické parametre

| June 19, 2012

Zateplenie obvodových stien patrí v súčasnosti medzi veľmi progresívne riešenia zníženia spotreby energie na vykurovanie. Aby výsledný efekt zateplenia zodpovedal plne našim očakávaniam – nižšie náklady na vykurovanie, vyššia kvalita bývania a lepšie životné prostredie – je dôležité popri správnom výbere kontaktného zatepľovacieho systému a jeho správnej realizácii, aj správne zvolená hrúbka izolantu. Platí totiž, […]

Continue Reading

Zatepľovanie a rekonštrukcie domov na nízkoenergetický štandard

Zatepľovanie a rekonštrukcie domov na nízkoenergetický štandard

| June 19, 2012

Pri výstavbe nových rodinných domov často vidieť zatepľovanie fasády. Niektorí považujú zatepľovanie stavby za zbytočnosť, pretože potrebný tepelný odpor dosiahnú kvalitnými tepelnoizolačnými tvarovkami. Nezanedbateľnou vlastnosťou obvodových múrov nie je len ich tepelnoizolačná vlastnosť ale aj ich tepelno-akumulačná schopnosť. Je to schopnosť muriva brániť sa náhlym tepelným výkyvom medzi exteriérom a interiérom. Z tohto hľadiska sa […]

Continue Reading

Tepelný odpor stavebných konštrukcií

Tepelný odpor stavebných konštrukcií

| June 19, 2012

Schopnosť steny “zabraňovať” tepelným stratám charakterizuje jej tepelný odpor R [m²K/W]. Tepelný odpor (R) vyjadruje tepelnoizolačné vlastnosti konštrukcie. Je priamo závislý od hrúbky konštrukcie a λ (súčiniteľ tepelnej vodivosti -udáva ho výrobca).Väčšiu hodnotu R dosiahneme zvýšením hrúbky konštrukcie, alebo voľbou jednotlivých materiálov konštrukcie s čo najnižšou hodnotou λ. Tepelný odpor R vyjadruje odpor 1m² konštrukcie […]

Continue Reading

Zemný výmenník

Zemný výmenník

| June 19, 2012

Tiež nazývaný zemný kolektor alebo zemný register, určený pre prívod čerstvého vzduchu do obytných budov. Jeho princíp je zdanlivo jednoduchý a pochopiteľný i pre laika. Je uložený v hĺbke asi 200 cm prostredníctvom vodorovne uloženého systému rúr s vnútornou antibakteriálnou povrchovou úpravou. Využíva akumulačnú schopnosť pôdy kde v hĺbke cca 2m je teplota konštantná v […]

Continue Reading

Rekuperácia

Rekuperácia

| June 19, 2012

Čo je to rekuperácia? Rekuperácia, alebo spätné získavanie tepla je dej, pri ktorom sa privádzaný vzduch do budovy predhrieva teplým odpadovým vzduchom. Teplý vzduch nieje teda bez účelu odvedený otvoreným oknom von, ale v rekuperačnom výmeníku odovzdá väčšinu svojho tepla privádzanému čerstvému vzduchu. A čo je účinnosť rekuperácie? Účinnosť rekuperácie = účinnosť spätného získavania tepla […]

Continue Reading

Vetranie s rekuperáciou

Vetranie s rekuperáciou

| June 19, 2012

Je rozšírený mylný názor, že zdravá budova by mala dýchať. V skutočnosti sú to ľudia, ktorí potrebujú čerstvý vzduch a nie budova. Pre zabezpečenie zdravej vnútornej klímy je podstatná výmena vzduchu a odvádzanie vlhkosti vetraním. Overeným systémom je mechanické vetranie, používané hlavne na odvetranie a odvádzanie vlhkosti z kuchyne a kúpeľní. Vzhľadom na kvalitu obalových […]

Continue Reading

Vzduchotesnosť pasívneho domu je dôležitá

Vzduchotesnosť pasívneho domu je dôležitá

| June 19, 2012

Okrem dobrej tepelnej izolácie má aj vzduchotesnosť a spôsob vetrania rozhodujúci vplyv na dosiahnutie požadovaných energetických úspor. Nemôže sa však jednať o nekontrolovateľnú výmenu vzduchu škárami okien, alebo netesnosťami v obvodovom plášti, ktoré spôsobujú nepríjemnú mikroklímu, pocit prievanu alebo chladu. Netestnosti obvodového plášťa, okien a dverí spôsobujú :   • tepelné straty • prenikanie vlhkosti […]

Continue Reading

Okná a dvere

Okná a dvere

| June 19, 2012

Veľkú pozornosť treba dávať pri výbere vchodových dverí, aby ich konštrukčné riešenie a osadenie bolo riešené pre nízkoenergetické a pasívne domy. Vchodové dvere musia byť dostatočne hrubé, masívne a bezpečné. Použitie 2-3cm PUR výplní nestačí. Pre vchodové dvere nízkoenergetických a pasívnych domov platí taká istá podmienka ako pre okná Udver= 0,8 W/m²K. Hrúbka musí byť […]

Continue Reading