Rady tipy a triky ako si poradiť so stavbou pasívneho domu

Tepelno technické parametre

| June 19, 2012

Zateplenie obvodových stien patrí v súčasnosti medzi veľmi progresívne riešenia zníženia spotreby energie na vykurovanie. Aby výsledný efekt zateplenia zodpovedal plne našim očakávaniam – nižšie náklady na vykurovanie, vyššia kvalita bývania a lepšie životné prostredie – je dôležité popri správnom výbere kontaktného zatepľovacieho systému a jeho správnej realizácii, aj správne zvolená hrúbka izolantu. Platí totiž, že kto nešetrí na hrúbke, ušetrí na cene pri vykurovaní .

Väčšia hrúbka izolantu = nižšie náklady na vykurovanie

imagesTento argument v prospech zatepľovania snáď nespochybní ani ten najväčší skeptik. Náklady na vykurovanie samozrejme priamo súvisia so spotrebou energie, ktorá sa odvíja od tepelných strát ohraničujúcimi konštrukciami vykurovaného priestoru (t.j. obvodovými stenami, oknami, dverami, podlahou a stropom). Ak sústredíme našu pozornosť len na obvodové steny, schopnosť steny “zabraňovať” tepelným stratám charakterizuje jej tepelný odpor R [m²K/W]. Pre lepšiu predstavivosť porovnanie tepelného odporu nezateplenej a zateplenej steny:

Nezateplená stena hr. 44 cm z plných pálených tehál

– tepelný odpor R = 0,5 m²K/W

Stena hr. 44 cm z plných pálených tehál, zateplená zatepľovacím systémom, izolant hrúbky 6 cm

– tepelný odpor R = 2,0 m²K/W

(táto hodnota zodpovedá hodnote tepelného odporu RN doporučovanej STN 73 0540 pre rekonštrukcie)

Stena hr. 44 cm z plných pálených tehál, zateplená zatepľovacím systémom, izolant hrúbky 10 cm

– tepelný odpor R = 3,0 m?K/W

(táto hodnota zodpovedá hodnote tepelného odporu RN doporučovanej STN 73 0540 pre novostavby)

Zatepľovanie je teda vo svojej podstate spôsob, ako zvýšiť tepelný odpor obvodovej steny. Čím väčšiu hrúbku izolantu použijeme pri zateplení, tým väčší je tepelný odpor steny a tým menej tepla cez túto stenu uniká. Menšie tepelné straty znamenajú nižšiu spotrebu energie na vykurovanie a samozrejme, aj nižšie náklady pre užívateľa. Toto tvrdenie ilustrujú i nasledujúce údaje:

• Nezateplená stena hr. 44 cm z plných pálených tehál

– tepelný odpor R = 0,5 m²K/W

– súčiniteľ prechodu tepla U = 2,0 W/m²K (zjednodušene U = 1/R)

– spotreba zemného plynu na vykurovanie = 20 m³ na 1 m² obvodovej steny za rok

(spotrebu zemného plynu na výrobu tepla, ktoré pokryje tepelné straty cez 1m² obvodovej steny možno zjednodušene stanoviť ako desaťnásobok súčiniteľa prechodu tepla U cez túto stenu)

• Stena hr. 44 cm z plných pálených tehál, zateplená zatepľovacím systémom, izolant hrúbky 6 cm

– tepelný odpor R = 2,0 m²K/W

– súčiniteľ prechodu tepla U = 0,5 W/m²K

– spotreba zemného plynu na vykurovanie = 5 m³ na 1 m² obvodovej steny za rok

• Stena hr. 44 cm z plných pálených tehál, zateplená zatepľovacím systémom, izolant hrúbky 10 cm

– tepelný odpor R = 3,0 m²K/W

– súčiniteľ prechodu tepla U = 0,33 W/m²K

– spotreba zemného plynu na vykurovanie = 3,3 m³ na 1 m² obvodovej steny za rok

 

Ak napríklad zateplíte svoj dom s plochou fasády 200 m² zatepľovacím systémom s hrúbkou izolácie 6 cm, každý rok spotrebujete na vykurovanie o 3.150 m³ zemného plynu menej ako pred zateplením, pri použití izolácie s hrúbkou 10 cm ušetríte dokonca až 3.000 m³ zemného plynu ročne!

V prospech 10 cm hrúbky izolantu teda hovorí ročná úspora plynu navyše oproti hrúbke izolantu 6 cm.  Väčšia hrúbka izolantu = vyššia kvalita bývania

 

Tags:

Category: Technické požiadavky

About the Author ()

Comments are closed.