Rady tipy a triky ako si poradiť so stavbou pasívneho domu

Vzduchotesnosť pasívneho domu je dôležitá

| June 19, 2012

Okrem dobrej tepelnej izolácie má aj vzduchotesnosť a spôsob vetrania rozhodujúci vplyv na dosiahnutie požadovaných energetických úspor. Nemôže sa však jednať o nekontrolovateľnú výmenu vzduchu škárami okien, alebo netesnosťami v obvodovom plášti, ktoré spôsobujú nepríjemnú mikroklímu, pocit prievanu alebo chladu.

Netestnosti obvodového plášťa, okien a dverí spôsobujú :

 

• tepelné straty

• prenikanie vlhkosti do stavebnej konštrukcie

• vznik kondenzátu

• zníženie tepelnoizolačných vlastností obvodového plášťa

• stavebné poruchy

 

imagesAk budova nie je vzduchotesná, vplyvom rozdielu tlakov vzduchu medzi interiérom a exteriérom a vplyvom rýchlosti vetra, uniká netesnosťami v plášti budovy ohriaty vzduch a teda aj teplo. Pre správne navrhnutie zdroja tepla treba poznať aj hodnotu vzduchovej priepustnosti domu. Tá sa zisťuje takzvaným Blower Door testom. Účelom merania je lokalizovať netesné miesta v stavebnej konštrukcii a stanoviť celkovú intenzitu výmeny vzduchu n50. Meranie vzduchovej priepustnosti budovy nám pomôže odhaliť slabé miesta netesnosti v obvodovom plášti a umožní ich opravu ešte pred dokončením celej stavby.

Testovacie zariadenie pozostáva z ventilátora s premenlivou rýchlosťou otáčok, z nastaviteľného rámu pre výplň dverí, textilnej vzduchotesnej výplne rámu s otvorom pre ventilátor, digitálneho prístroja, ktorý automaticky meria tlak, rýchlosť a objemový prietok vzduchu. Meranie tesnosti sa realizuje tak, že na jeden z otvorov (dvere alebo okno) sa nasadí rám s ventilátorom s meraním prietoku vzduchu, ostatné okná a dvere sa zavrú a meria sa koľko vzduchu treba vháňať dovnútra na zabezpečenie konštantného pretlaku.

Hodnoty n50 optimalizované pre budovy s nízkou potrebou tepla sú:

nízkoenergetické domy n50 ≤ 1/ h

pasívne domy n50 ≤ 0,6/h

 

Opatreniami, ktoré dostatočne utesnia obvodový plášť proti prieniku vzduchu sú:

Podľa teplotechnickej normy stena má byť vzduchotesná a to najmenej z dvoch dôvodov:

1. Do steny sa nesmie dostať vodná para, pretože v nej môže kondenzovať, čím sa zhoršujú izolačné vlastnosti steny

2. Prechádzajúci vzduch cez netesnosť konštrukcie berie so sebou teplo ktoré bolo do domu dodané.

 

Tags:

Category: Technické požiadavky

About the Author ()

Comments are closed.