RSSKonštrukčné riešenia

Postup pri navrhovaní pasívneho domu

Postup pri navrhovaní pasívneho domu

| March 29, 2013

Základný kameň pasívneho domu tkvie v premyslenom návrhu. V tejto fáze je možné vykonať najviac úspor za najmenšie náklady. Už na začiatku návrhu sa totiž rozhoduje o tom, aká bude budúca spotreba daného domu. Pri projektovaní je nutná respektíve nevyhnutná optimalizácia všetkých prvkov, ako je tvar a veľkosť budovy, orientácia vzhľadom na svetové strany, vnútorná […]

Continue Reading

Návrh a orientácia okien nízkoenergetickej stavby

Návrh a orientácia okien nízkoenergetickej stavby

| July 6, 2012

Presná orientácia južných okien by mala byť navrhnutá podľa daností pozemku, nadmorskej výšky, okolitej vegetácie , zástavby a podobne . V oblastiach s častými rannými hmlami je výhodné mierne vychýlenie od juhu západným smerom. Naopak pri častej popoludňajšej oblačnosti je výhodnejšia orientácia na juhovýchod. Odchýlky by mali byť do 15° od juhu. Optimálna veľkosť okien […]

Continue Reading

Okná a dvere

Okná a dvere

| June 19, 2012

Veľkú pozornosť treba dávať pri výbere vchodových dverí, aby ich konštrukčné riešenie a osadenie bolo riešené pre nízkoenergetické a pasívne domy. Vchodové dvere musia byť dostatočne hrubé, masívne a bezpečné. Použitie 2-3cm PUR výplní nestačí. Pre vchodové dvere nízkoenergetických a pasívnych domov platí taká istá podmienka ako pre okná Udver= 0,8 W/m²K. Hrúbka musí byť […]

Continue Reading

Stropy a podlahy

Stropy a podlahy

| June 19, 2012

Na rozmedzí vykurovaného a nevykurovaného priestoru by mal strop dosahovať tepelnoizolačné parametre strechy. V prípade klasickej masívnej konštrukcie s podlahou na teréne sa odporúča hrúbka tepelnej izolácie minimálne 150 mm .V prípade drevených konštrukcií sa zvyčajne vytvorí základová konštrukcia zložená zo základovej dosky ako pri masívnych konštrukciách. V prípade základových pásov alebo bodových základov sa […]

Continue Reading

Skladby striech – strešných plášťov

Skladby striech – strešných plášťov

| June 19, 2012

Masívna konštrukcia strechy je keramická, betónová alebo plynosilikátová s tepelnoizolačnou vrstvou. Tepelnoizolačnú funkciu plní čiastočne nosná konštrukcia a pridaná tepelná izolácia nad nosnú konštrukciu. Proces výstavby je mokrý. Tepelný odpor, ktorý konštrukcia dosahuje pri celkovej hrúbke 400 mm sa pohybuje okolo hodnoty R= 6,0 m²K/W Ľahká drevená konštrukcia. Nosnou konštrukciou sú tenkostenné profily z dreva. […]

Continue Reading

Výhody a nevýhody murovaných a montovaných stavieb

Výhody a nevýhody murovaných a montovaných stavieb

| June 19, 2012

MASÍVNE STAVBY Výhody: Životnosť stavby je okolo 80 -100 rokov, oproti montovaným stavbám Dobrá akumulačná schopnosť – úspory tepla až desiatky percent Zníženie vzostupu vnútornej teploty v lete Nevýhody: Počas výstavby závislosť na počasí a ročnom období. Podiel vody viazanej v murive najmä v prvých mesiacoch výstavby. Nižší tepelný odpor konštrukcie ako montovanej stavby a […]

Continue Reading

Požiadavky na stavebné konštrukcie

Požiadavky na stavebné konštrukcie

| June 19, 2012

 Základné požiadavky • výborné tepelnoizolačné vlastnosti bez tepelných mostov, • vzduchotesnosť (treba zabrániť úniku tepla prúdením vzduchu cez netesné konštrukcie) Obvodové konštrukcie Podľa tepelno-akumulačných vlastností delíme konštrukcie na: Ľahké, s nízkou objemovou hmotnosťou, ktoré nemajú schopnosť akumulovať teplo Masívne materiály s tepelno-akumulačnými schopnosťami. Výhoda masívnych konštrukcii je v tom, že ak majú naakumulované teplo dokážu […]

Continue Reading