Rady tipy a triky ako si poradiť so stavbou pasívneho domu

Návrh a orientácia okien nízkoenergetickej stavby

| July 6, 2012

Presná orientácia južných okien by mala byť navrhnutá podľa daností pozemku, nadmorskej výšky, okolitej vegetácie , zástavby a podobne . V oblastiach s častými rannými hmlami je výhodné mierne vychýlenie od juhu západným smerom. Naopak pri častej popoludňajšej oblačnosti je výhodnejšia orientácia na juhovýchod. Odchýlky by mali byť do 15° od juhu. Optimálna veľkosť okien je určená akumulačnými schopnosťami obytného priestoru.

 

Platí jednoduché pravidlo:

Plocha okien by nemala prekročiť štvrtinu príslušnej podlahovej plochy oslňovanej miestnosti. Väčšie plochy okien majú zmysel jedine v kombinácii s ďalšími zariadeniami, ktoré prebytočné teplo môžu akumulovať do tepelného zásobníka (vzduchové a okenné kolektory).
Južné okná majú byť riešené tak, aby slnečné lúče mohli v zime prenikať hlboko do miestností a tam odovzdávať teplo pokiaľ možno veľkým akumulujúcim plochám, napríklad betónovej stene . Hlboké okenné preklady, vysoké parapety a široké vnútorné parapetné dosky tomu čiastočne bránia. Žiaduce zníženie výšky okenného nadpražia je niekedy v rozpore s požiadavkou na zabudovanie roletových boxov, vonkajších žalúzií, s požiadavkami na vetranie a podobne.

 

Pre zlepšenie solárnych ziskov je výhodné okenné ostenie zošikmiť v ploche zateplenia. Okná orientované na západ a východ prinášajú v zime málo energie. V lete spôsobujú prehrievanie miestností, pokiaľ nie sú zatienené vonkajším tienením. Takto orientované okná by nemali byť väčšie, ako je potrebné z hľadiska denného osvetlenia. Ploché strešné okná prinášajú v závislosti na ich orientácii viac solárnych ziskov ako je žiadúce.  V lete je vysoká pravdepodobnosť prehrievania interiéru prostredníctvom strešných okien. Je preto výhodnejšie navrhovať pultové vykiere respektíve opatriť strešné okná vonkajším tienením  .

Strešné okná sú problematické aj z iných dôvodov. Pri bežnom spôsobe zabudovania leží strešné okno mimo tepelnoizolačnej roviny. Leží v rovine strešnej krytiny – teda 10 až 20 cm nad tepelne izolačnou vrstvou, pretože musí súčasne plniť funkciu hydroizolácie strechy. Tepelné mosty v napojení okenného rámu na tepelnú izoláciou je možné obmedziť len do istej miery.

Na druhej strane, ak by bolo okno zabudované v tepelne izolačnej rovine strešného plášťa, vznikla by na streche len oblasť, ktorá by šla len ťažko odvodniť. Pre nízko energetické a pasívne domy sú teda strešné okná osadzované klasickým spôsobom málo vhodné. A presvetlenie podkrovia je výhodnejšie riešiť vykiermi alebo oknami v štítových stenách.

 

Ak sa predsa len rozhodnete pre riešenie so strešným oknom použite na osadenie okna tepelne izolačné rámy z vákuovej  tepelnej izolácie alebo PIR izolácie.

 

Tags: , , ,

Category: Konštrukčné riešenia

About the Author ()

Comments are closed.