Rady tipy a triky ako si poradiť so stavbou pasívneho domu

Význam zateplenia rodinných domov

| June 19, 2012

15724v_pasivniVnútornú tepelnú pohodu voči vonkajším poveternostným vplyvom zabezpečujú v rodinných domoch izolácie.

Ide predovšetkým o izolácie proti vode a vlhkosti, proti hluku a otrasom, a tepelné izolácie.

Vysoká energetická náročnosť rodinných domov, spolu s rastom cien energií na vykurovanie, dostávajú problematiku dodatočného zatepľovania do pozornosti nielen odborníkov, ale aj samotných obyvateľov rodinných domov. Hlavným prínosom zateplenia objektu je výrazné zníženie spotreby energie na vykurovanie.

Všeobecne platí, že najlacnejšia energia je tá, ktorá nebola vyrobená.

Priemerná slovenská domácnosť spotrebuje 60-90 % energie na teplo a teplú vodu a len zvyšok na ostatné elektrické a iné plynové spotrebiče. Potenciál úspor je teda obrovský. Optimálny návrh tepelnej izolácie zníži úniky tepla cez obvodové steny a zároveň utesní budovu pred prenikaním chladného vzduchu do interiéru. Tým sa výrazne zníži spotreba energie na vykurovanie.

Zo štatistík a výsledkov meraní je isté, že úniky tepla obvodovým stenami predstavujú okolo 30-40 %. Straty tepla nie je možné úplne vylúčiť, avšak dajú sa výrazne znížiť. Zníženie tepelných strát obvodovými stenami je pritom možné realizovať jedine ich zateplením.

Tepelné straty budov ovplyvňujú aj ďalšie faktory:

• veľkosť presklenných plôch budovy

• vonkajšia teplota, rýchlosť a smer prúdenia vetrov

• spôsob vetrania

• tvar, výška a dispozičné riešenie objektu

• orientácia objektu na svetové strany

• tienenie budovy

Dodatočným zateplením môžeme získať:

• zvýšenie teploty stien a tým zvýšenie tepelnej pohody

• úspory nákladov na vykurovanie až do výšky 30 – 40 %

• odstránenie kondenzácie vodných pár na vnútornom povrchu obvodových stien

• odstránenie plesní v chladných rohoch stien

• odstránenie zatekania v stykoch obvodových panelov, pri oknách

• ochrana výstuže pred koróziou v stykoch pri betónových paneloch

• zvýšenie tepelnej stability budov voči výkyvom vonkajšej teploty

• lepšie využitie tepelno-akumulačných vlastností obvodových stien

• zlepšenie podmienok na bývanie – v zime teplo a v lete chladno

• nové architektonické stvárnenie budovy

Hlavne, že budeme kúriť úspornejšie, predĺžime životnosť stavby a budeme bývať oveľa zdravšie.

 

Category: Pasívne domy

About the Author ()

Comments are closed.