Rady tipy a triky ako si poradiť so stavbou pasívneho domu

Konštrukčné a materiálové riešenie pasívneho domu

| June 19, 2012

Voľba stavebného materiálu nízkoenergetického domu a pasívneho domu je veľmi dôležitá. Treba zabezpečiť, aby konštrukcia spĺňala základné požiadavky, ktoré sú predpokladom na minimálizaciu tepelných strát.

Konštrukčná skladba pasívnych domov

Tvar a vzhľad

energeticky-pasivny-dom-titleNízkoenergetický dom a pasívny dom môže mať tvar ako mnoho existujúcich domov na Slovensku, môže mať sedlovú alebo aj pultovú strechu. Dôležité je len to, aby stavba mala kompaktný tvar, aby sa minimalizovali vystupujúce prvky na fasáde (vikiere, zalomenia, odskoky a pod.), ktoré zväčšujú plochu obvodovej konštrukcie a zvyšujú tepelné straty.
Klasickým konštrukčným (stavebným) riešením domu vieme dosiahnuť spotrebu energie na vykurovanie na úrovni približne 35 kWh/m? za rok. Ak chceme spotrebu ešte znížiť musíme využiť technologické prvky (riadené vetranie s rekuperáciou, zemný výmenník, slnečné kolektory, tepelné čerpadlá).

 

Materiálová skladba pasívnych domov

 

Nízkoenergetický dom a pasívny dom je možné postaviť z takmer každého materiálu. To znamená, že je možné použiť bežný stavebný systém, ktorý je na trhu dostupný aj pre konvenčnú výstavbu.

  • Tehla – najdostupnejší stavebný materiál
  • Pórobetón – Výhodou pórobetónových tvárnic je použitie tenko-vrstvovej lepiacej malty, vďaka ktorej sa výrazne redukuje tepelný most v spojovacej škáre.
  • Betón – cement, kamenivo a voda. Je pevný ako skala, ľahko spracovateľný a tvarovateľný. Je možne z neho postaviť akekoľvek tvarované konštrukcie. V stavebníctve sa bez neho nezaobídeme
  • Systém strateného debnenia – štiepkocementové dosky s polystyrénom. Podstatou je vytvorenie trvale zabudovaného debnenia, tzv. strateného debnenia, zo štiepkocementových dosiek VELOX pre nosnú betónovú výplň stien a stropov.
  •  Ľahčený betón – Ľahčený betón vzniká pridaním napr. polystyrénu do betónovej zmesi (cement, piesok, a voda). Vďaka tomu sa stáva z tepelnotechnického hľadiska porovnateľným s tehliarskymi výrobkami,
  • Drevo – dobrá dostupnosť, nachádza vo výstavbe veľmi široké uplatnenie.

 

Tags: , ,

Category: Pasívne domy

About the Author ()

Comments are closed.