Rady tipy a triky ako si poradiť so stavbou pasívneho domu

Výplne otvorov a neprievzdušnosť pasívneho domu

| March 29, 2013

Neprievzdušnosť

Jednou z podmienok pasívneho domu je vysoká miera tesnosti obálky. Nie je potrebné sa báť, že dom nebude “dýchať”. Dom nemá cez konštrukcie dýchať, potrebnú výmenu vzduchu má zabezpečovať dostatočné vetranie. Malými otvormi a netesnosti v obálke budovy uniká teplo súčasne aj s vlhkosťou, čím vzniká nebezpečenstvo, že vnútorná vlhkosť bude kondenzovať na konštrukciách a môže ovplyvniť ich životnosť. Súčasne tesnosť obálky ovplyvňuje aj efektivitu spätného zisku tepla vetracieho systému, pretože sa vzduch vymieňa netesnosťami namiesto toho aby prechádzal rekuperačným výmenníkom. Preto už vo fáze projektovania je nevyhnutné navrhnúť spoľahlivú vzduchotesnú obálku okolo celého objektu bez zbytočného prerušenia. Pri realizácii je zase dôležité dodržať detailné spracovanie stavebnej dokumentácie a dôkladný stavebný dozor.

window
U masívnych stavieb je zaistená vzduchotesnosť stien vrstvou omietky bez prasklín. U drevostavieb plní funkciu vzduchotesniaca vrstvy dosky napr OSB (z lisovaných štiepok) alebo fólia s prelepenými spojmi špeciálnymi páskami. Podobne dôležité je dôkladne skontrolovať utesnenie okien a všetkých napojení a prestupov konštrukcií. Samotné vyplnenie škár PUR penou nestačí a miesta stykov rôznych konštrukcií, nielen okien, je nutné utesniť vhodnou páskou, tmelom alebo fóliou.

Výplne otvorov

Okná u pasívnych domov musí spĺňať okrem funkčných a estetických požiadaviek aj energetické. Keďže sú okná bežne päťkrát tepelne slabšie než obvodové konštrukcie, budú vždy tvoriť z pasívneho domu najslabší prvok. Na druhej strane sú zdrojom solárnych ziskov a preto pri optimalizovanom návrhu sú okná vo vykurovacej sezóne celkovo ziskové teda zisky sú väčšie ako straty. Aby tomu tak mohlo byť, musia okná pre pasívne domy spĺňať niekoľko podmienok:

  • hodnota celého okna vrátane rámu menšia ako 0,80 W / (m2K)
  • zasklenie trojsklami vyplnené vzácnym plynom, bežne dosahuje hodnotu Ug <0,6 W / (m2K) s vysokou priepustnosťou slnečného žiarenia nad 50%
  • minimalizované tepelné mosty v miestach osadenia okna do steny – rieši sa umiestnením okna do vrstvy tepelnej izolácie a použitím kvalitných izolovaných rámov s presunutím izolácia cez rám

stavba-okna-radime-sa-s-odbornikom

Okná v pasívnom dome slúžia takmer ako slnečný kolektor. Pasívne solárne zisky tvoria významný príspevok na pokrytie potreby tepla na vykurovanie, až viac ako tretinový. Preto je dôležitá vhodná orientácia, veľkosť a kvalita presklenia. Ideálna je južná prípadne juhovýchodná či juhozápadná orientácie hlavných presklenných plôch a v ostatných fasádach by malo byť okien čo najmenej. Častou otázkou je vhodná plocha zasklenia. Úspory energie vďaka solárnym ziskom oknami rastú približne o 30-40% presklené plochy v južnej fasáde. Ďalšie zväčšovanie okien ďalej nevedie k významným úsporám, skôr naopak a navyše kvôli prebytkom slnečného tepla dochádza k výraznému prehrievaniu interiéru. Na dosiahnutie potrebného letného komfortu je u veľkých presklených plôch potrebné zvoliť vhodné tienenie, napríklad horizontálnymi presahy alebo vonkajšími žalúziami ktoré sú väčšinou finančne náročnejšie.

Tags: ,

Category: Pasívne domy

About the Author ()

Comments are closed.