Rady tipy a triky ako si poradiť so stavbou pasívneho domu

Okná a dvere

| June 19, 2012

drevene-okna-1Veľkú pozornosť treba dávať pri výbere vchodových dverí, aby ich konštrukčné riešenie a osadenie bolo riešené pre nízkoenergetické a pasívne domy. Vchodové dvere musia byť dostatočne hrubé, masívne a bezpečné. Použitie 2-3cm PUR výplní nestačí. Pre vchodové dvere nízkoenergetických a pasívnych domov platí taká istá podmienka ako pre okná Udver= 0,8 W/m²K. Hrúbka musí byť 8-10cm a výplň musí mať 4 a viac tepelnoizolačných lamiel. Taktiež treba riešiť pripojenie dverí na prah. Osvedčuje sa použitie magnetického prahu, ktorý sa vysunie pri zatvorení dverí a tak sa zabraňuje nekontrolovanej infiltrácii vzduchu do objektu.

Okná sú najslabším miestom konštrukcie budovy čo sa týka tepelných strát. Zasklenie tvorí zhruba 30-40 % plochy fasády. Pri veľkom množstve rozličných výrobcov okenných profilov, z ktorých sa dnes plastové okná vyrábajú, nie je ľahké sa správne rozhodnúť aký okenný rám si vybrať, ale plastové okná, ktoré sa v súčasnosti vyrábajú majú tepelnoizolačné vlastnosti porovnateľné s oknami drevenými, ich údržba je však ľahšia. Pri výbere z ponuky rôznych profilov je dobré sa informovať aj o tom, od akého výrobcu plastové rámy pochádzajú, pretože príliš lacné profily mávajú obvykle horšie tepelnoizolačné vlastnosti..

Kvalitné okná sú nevyhnutnou podmienkou dosiahnutia štandardu nízkoenergetického a pasívneho domu. Dodržanie vysokých požiadaviek na tepelnoizolačné parametre okien je predpokladom pre vysokú kvalitu vnútorného prostredia. Ak chceme dosiahnuť tepelnoizolačné vlastnosti okien vhodné pre nízkoenergetický a pasívny dom, je nutné použitie takých okenných rámov, ktorých súčiniteľ prechodu tepla je okolo U= 0,80 W/m²K a izolačného trojskla alebo kombinácia izolačného dvojskla a jedného doplnkového skla, ktorých súčiniteľ prechodu tepla, môže byť tiež označovaný ako hodnota k ( W/m²K ), je menej ako U= 0,80 W/m²K. Bežné okenné rámy majú súčiniteľ prechodu tepla U medzi 1,30 až 2,0 W/m²K. Vzhľadom na to, že rámy predstavujú 20 – 30 % plochy otvoru, je dôležité, aby ich súčiniteľ prechodu tepla bol tiež okolo 0,80 W/m²K. Jednoducho povedané, je zbytočné používať izolačné trojsklá, ak by teplo malo uniknúť cez okenné rámy.

Najdôležitejšou vlastnosťou je súčiniteľ prechodu tepla U W/m²K. Udáva tepelný tok (tepelnú stratu v zimnom období) cez 1m² plochy konštrukcie pri jednotkovom rozdiele teploty.

Čím nižšia je hodnota U, tým má konštrukcia – okno lepšie tepelnoizolačné vlastnosti.

 

 

POZOR, táto hodnota sa môže udávať pre:

– Ug W/m²K pre zasklenia

– Uf W/m²K pre rám okna

– Uok, Uw W/m²K pre okno ako celok.

 

Prehľad konštrukčných a tepelnoizolačných vlastností všetkých profilov, z ktorých sa vyrábajú okná na Slovensku a vo svete existuje a je len na Vás pre aké okná sa rozhodnete.

Osadenie okna

Každý kto si dnes kupuje nové okná si kupuje zároveň aj ich montáž. Všetci zaplatia tisíce a myslia si, že montáž okná pomocou PUR peny je bezproblémová. Prečo to tak nie je? Problém je v styčnej škáre medzi rámom okna a murivom. Okná sa spravidla upevnia cez rám na skrutky, následne sa medzera v ostení vypení polyuretánovou penou. Vytečená PUR pena sa oreže a potom sa omietne omietkou. Keďže PUR pena ma uzavretú štruktúru, ta sa orezaním naruší. Takáto montáž neskôr spôsobuje výrazné tepelné úniky, pretože do narušenej štruktúry PUR peny sa dostáva vlhkosť. Dochádza ku kondenzácii vodných pár, oddeľovaniu sa PUR peny od muriva a praskaniu omietky v styku okna s ostením. Kúty začínajú plesnivieť, v zime je cítiť prievan, prípadne môže prísť až ku vnikaniu vody do interiéru. Riešením tohto problému je montáž okien pomocou utesňovacích pások, ktoré zabezpečujú paronepriepustné utesnenie styčnej škáry medzi oknom a murivom a zabraňujú prenikaniu vlhkosti. Zabraňujú tak vzniku trhlín, vlhnutiu muriva a tvorbe plesní. Montáž okien pomocou takýchto pások znižuje tepelné straty a tým šetrí Vaše náklady na vykurovanie. Je to nový spôsob, ako utesniť kritické miesta po obvode okenných a dverných rámov.

 

 

Tags: ,

Category: Konštrukčné riešenia

About the Author ()

Comments are closed.