Rady tipy a triky ako si poradiť so stavbou pasívneho domu

tepelno-izolačné materiály z Polyuretánu (PUR)

| June 19, 2012

107-likosFunguje ako vzduchová bariéra – izoluje bez netesností. Zabudovaný do stavebnej konštrukcie nemení tvar, nezosadá a počas celej životnosti stavby má trvalé izolačné parametre. Kvalitu PUR preverili najťažšie severské podmienky aj tropické teploty. Vďaka otvorenej bunkovej štruktúre steny domu „dýchajú“.

Použitie: vhodný na zateplenie podkroví a izoláciu striech

Poznámka: Jeho zrodu predchádza energeticky náročný proces, pri ktorom vznikajú ekologicky škodlivé látky. Ako izolačný materiál je však zdravotne neškodný.

Firma PUR IZOLACIE SLOVAKIA, s.r.o. Vám ponúka komplexné zaistenie realizácie izolácie striech technológiou nástreku tvrdej PUR peny na špičkovej úrovni:

– posúdenie súčasného stavu, prevedenie sondáže, technologické postupy, tepelne technické výpočty, výkresovú dokumentáciu, odborné konzultácie

– realizáciu nástreku najmodernejšou technológiou, odborným personálom, realizáciu UV náteru, výmenu klampiareňských prvkov, výmenu alebo montáž svetlíkov, vrátane dokumentácie

– spádovanie plochých striech do 4% spádu

– záruky na prevedené práce 5 až 10 rokov, s možnosťou predĺženia záruky

– kvalitný záručný a pozáručný servis

Firma PUR IZOLÁCIE SLOVAKIA, s.r.o. je členom skupiny PUR IZOLACE. Členovia skupiny zo zahraničia: PUR IZOLACE, s.r.o., Litoměřice Česká republika, PUR IZOLACE, Sp. z o.o., Opole, Poľsko, PUR IZOLÁCIÓ, Kft., Maďarsko.

Firma PUR IZOLACE, s.r.o. – je odborne vyškolená od výrobcov polyuretanových systémov: BASF Elastogran, BAYER Rhein-Chemie, ICI Polyurethanes, Interrokita.

Firma PUR IZOLACE, s.r.o. – je odborne vyškolená v odbore prevádzania izolácií plochých striech nástrekom tvrdej PUR peny v školiacom centre PRTC (Polyurethane Roofing Training Centre) v USA, ako jediná v Európe. Firma PUR IZOLACE, s.r.o. – vlastní na ” bezúdržbový polyuretanový plášť ” – kombinácia PUR peny a elastomeru OSVEDČENIE o zápisu úžitkového vzoru pod č. 8074.

TVRDÁ POLYURETANOVÁ PENA (PUR)

Tvrdá polyuretanová (PUR) pena sa ako najúčinnejší tepelne izolačný materiál používa v stavebníctve už viac ako 30 rokov. Je to makromolekulárny konštrukčný materiál, termoset na organickej báze. Vzniká vzájomnou exotermickou reakciou – polyadicie diphenyldiisocyanátu (MDI, komponent B) a zmesi viacsýtnych alkoholov, aktivátorov, katalizátorov, retardérov horenia a nadúvadiel (Polyol, komponent A). Vplyvom teploty, chemickej reakcie sa tekuté nadúvadlá menia na plyn, ktorý pri reakcii vytvorí uzatvorenú mikroskopickú bunečnú štruktúru, vďaka ktorej má výsledná pur pena výborné tepelné izolačné a hydroizolačné vlastnosti. Pri dodržaní podmienok pre kvalitný priebeh chemickej reakcie, možno pur penu vyrábať priamo na mieste – tam kde má slúžiť ako izolant:

* plošným nástrekom – izolácia striech, kolmých stien, izolácia podkrovia, podláh, brán

* liatím do uzavretých priestorov – izolácia nadzemných a podzemných rozvodov potrubia, vyplňovaniedier,mraziacich boxov, nádrží, bojlerov, plavákov atď.

PUR penu možno veľmi dobre prispôsobiť podľa účelu použitia presným nastavením časového priebehu chemickej reakcie a ďalej objemovou hmotnosťou (nastavením mechanických vlastností).

Výhody:

– celoplošná bezmedzerová vodotesná izolácia, min. 30mm silná
– dokonalá tepelná izolácia bez tepelných mostov
– tepelný odpor priamo úmerný hrúbke vrstvy
– dokonalá adhézia k podkladu (u kovových podkladov doporučený priemer)
– utesnenie zložitých tvarových povrchov
– odstránenie tepelných dilatácií podkladu
– nízke statické zaťaženie konštrukcie
– úplna zaťažiteľnosť
– schopnosť difúzie vodných pár
– odolnosť agresívnemu prostrediu
– dlhá životnosť, min. údržba

Princípom technológie je vytvorenie izolačného materiálu (tvrdej polyuretanovej peny) priamo na povrchu, ktorý má byť izolovaný. Pomocou špeciálneho vysokotlakového zariadenia (GUSMER H 2000 Vario, výrobca USA), je na podklad nanesená zmes dvoch tekutých komponentov. Z tekutiny, ktorá sa po cca 2 sek. veľmi rýchlo mení na kašu a nadobúda na objemu a v priebehu 20 sekúnd sa vytvorí tvrdá úplne zaťažiteľnápena.

Nástrek sa prevedie vo vrstvách, aby bola dosiahnutá rovnomerná hrúbka izolačnej vrstvy, najmenej 30 mm. Oba chemické komponenty vytvoria tzv. polyuretanový systém, ktorý je výrobcom (ICI, BASF, BAYER,ALFASYSTEMS alebo iný) vždy špeciálne vyvinutý a určený pre použitie na izoláciu striech. Technické parametre jedného z nich sú v tabuľke.

Tags: ,

Category: Stavebné materiály

About the Author ()

Comments are closed.