Rady tipy a triky ako si poradiť so stavbou pasívneho domu

Postup pri navrhovaní pasívneho domu

| March 29, 2013

Základný kameň pasívneho domu tkvie v premyslenom návrhu. V tejto fáze je možné vykonať najviac úspor za najmenšie náklady. Už na začiatku návrhu sa totiž rozhoduje o tom, aká bude budúca spotreba daného domu. Pri projektovaní je nutná respektíve nevyhnutná optimalizácia všetkých prvkov, ako je tvar a veľkosť budovy, orientácia vzhľadom na svetové strany, vnútorná dispozícia, konštrukčné riešenie, veľkosti a umiestnenie okien a návrh vetrania a vykurovania. Nedodržanie základných zásad návrhu, ako kompaktný tvar či orientácia presklenia, môže ľahko zmariť snahu o dosiahnutie pasívneho štandardu. V niektorých prípadoch možno kompenzovať malé porušenie týchto zásad navýšením kvality ostatných prvkov, to sa však väčšinou prejaví na cene stavby. Aj pasívne domy sú navrhované pre bývanie a je teda nezmysel všetko podriadiť iba energetickej náročnosti. Ide však o to vyťažiť čo najviac z daného pozemku. Zadanie investora je potrebné spracovať s ohľadom na perfektnú funkčnosť domu a súčasne zníženie potreby energie až na úroveň pasívneho domu. Navrhovanie objektov v pasívnom štandarde by malo byť samozrejmosťou, rovnako tak, ako sa do auta navrhujú bezpečnostné prvky.
stavba-domu-si-vyzaduje-nalezitu-2207Navrhnúť a postaviť pasívny dom nie je príliš zložité, je však potrebné vedieť ako na to, čo si vyžaduje veľa znalostí a kvalitne odvedenú prácu. Skúsený architekt a projektant tu hrá kľúčovú úlohu. Nielen kvalita ale aj finančnú náročnosť stavby závisí od premysleného návrhu. Optimalizácia jednotlivých prvkov je preto zásadné a bez nej nie je možné ciele dosiahnuť. Do detailu ošetrená projektová dokumentácia sa tým zjednoduší ocenenie zákazky a realizácia na stavbe a nevhodné kompromisy vychádzajúce z nedostatočných podkladov.
Kvalita realizácie vo veľkej miere závisí od kvality projektu. Remeselník či majster podľa nedostatočného projektu (projektu pre stavebné povolenie) pasívny dom nepostaví a preto je nevyhnutné mať minimálne dokumentáciu vo fáze pre realizáciu stavby, ktorá obsahuje všetky potrebné detaily potrebné pre jej bezproblémovú realizáciu. Ďalším nevyhnutným nástrojom kontroly kvality pri realizácii je dôsledný dozor projektanta a technický dozor stavebníka.

Koncepcia a dispozičné riešenie
Už prvotné úvahy o tvare budovy a dispozícii definujú budúcu energetickú náročnosť budov a ovplyvňujú v konečnom dôsledku aj cenu pasívneho domu. Nasledujúce všeobecné známe zásady u pasívnych domov nadobúdajú na dôležitosti:

  • kompaktný tvar budovy – najzásadnejším z parametrom, snaha o dosiahnutie čo najnižšieho pomeru ochladzovaných konštrukcií k objemu budovy A / V; ideálny tvar je guľa, avšak z hľadiska využitia v praxi potom je dispozične vhodnejší kváder respektíve kocka
  • obmedzenia voľne stojacich domov, uprednostňovanie radovej a skupinovej výstavby (možno spolu využívať aj niektoré technické zariadenia či zdroja tepla)
  • pokiaľ možno južná orientácia budovy nezatienená okolitou zástavbou – zvýšenie solárnych ziskov
  • obmedzenia zložitých tvarov v konštrukcii budovy, ktoré aj pri realizácii môžu vytvárať komplikované detaily, tepelné mosty a celkovo predražujú stavbu.
  • vnútornej dispozície s ohľadom na svetové strany, dĺžky rozvodov vetrania, kúrenia a teplej vody

Tags: , ,

Category: Konštrukčné riešenia

About the Author ()

Comments are closed.