Rady tipy a triky ako si poradiť so stavbou pasívneho domu

Požiadavky na pasívne domy

| March 29, 2013

Pasívne domy musia spĺňať niekoľko požiadaviek

 • merná potreba tepla na vykurovanie objektu je maximálne 15 kWh / m2
 • neprievzdušnosť obálky budovy n50 overená tlakovou skúškou nesmie prekročiť hodnotu 0,6 1/hod, teda pri pretlaku a podtlaku 50 Pa sa nesmie za hodinu vymeniť netesnosťami v obálke viac ako 60% vnútorného objemu vzduchu
 • celkové množstvo primárnej energie spojené s prevádzkou budovy vrátane domácich spotrebičov je nižšia ako 120 kWh /m2

Primárnej energie vyjadruje množstvo energie spotrebovanej pri výrobe určitého zdroje aj so stratami pri distribúcii a teda nám dáva komplexnejší pohľad na spotrebu podľa zvoleného zdroja. Ak použijeme ako zdroj napríklad elektrinu musíme pri výpočte primárnej energie vynásobiť výsledok tromi vďaka neefektívnej výrobe. V konečnom dôsledku to vyjadruje aj výšku prevádzkových nákladov vo vzťahu na použitý zdroj energie.

img_0603_1_1
Pre optimalizáciu návrhu a hodnotenie energetickej bilancie pasívnych domov sa celoeurópsky najčastejšie používa návrhový nástroj PHPP (Passive House Planning Package), ktorý pracuje s dostatočnou presnosťou potrebnou pre pasívne domy. Jedná sa o jednoduchý návrhový nástroj, ktorý umožňuje architektom a projektantom spoľahlivo vypočítať energetickú bilanciu a optimalizovať svoje návrhy

Pasívny dom má veľa výhod …

 • vyšší komfort bývania
 • extrémne nízke náklady na vykurovanie
 • stály prívod čerstvého vzduchu – bez prievanu
 • žiadne teplotné rozdiely v miestnostiach
 • príjemné teploty v zime aj v lete
 • kvalitnú ochrana konštrukcií
 • vyššiu cena na trhu nehnuteľností

Základné princípy a prvky pasívnych domov

Lokalita a umiestnenie domu

Ak máme možnosť, vyberáme takú lokalitu, ktorá nie je vystavená nepriaznivým poveternostným podmienkam, nie je v priebehu roka zatieňovaný (napr. stromy, inými domy a pod).

Dom by mal byť orientovaný tak, aby jeho dlhšia a viac presklená strana smerovala na juh prípadne na juhozápad. Tepelné zisky zo slnečného žiarenia môžu predstavovať až 40% pokrytia tepelnej spotreby domu.

Tvar domu

Vyvarovať by sme sa mali prvkom tvoriacich zbytočné nové plochy, ktorými môže prestupovať teplo . Tvar by mal byť čo najkompaktnejšie.

Veľkosť domu

Dom by mal byť veľký akurát tak, ako veľký ho skutočne potrebujeme. Mal by teda splniť naše priestorové nároky s maximálnym využitím užitočného objemu.

Tepelná izolácia

V prípade pasívnych domov nestačí obyčajná izolácia, potrebná je Superizolácia. Ide o kompaktnú termickú schránku domu s minimalizáciou tepelných mostov a s optimálnym pomerom presklenia. Všetky stavebné dielce, ktoré sa na stavbu vonkajšieho plášťa domu použijú, musia vykazovať tepelnú priestupnosť menšiu ako 0,15 W/m2. Kvalitná tepelná izolácia poslúži aj ako izolácia proti hluku z exteriéru.

Vzduchotesnosť

Pasívny dom musí byť vzduchotesný. To znamená dokonalé utesnenie všetkých spojov medzi stavebnými dielcami a vytvorenie nepriedušného plášťa domu. Vzduchotesnosť sa kontroluje pomocou tlakového testu n50 (tzv. blower – door test). Dôležité je, aby bol test vykonaný hneď po dokončení konštrukcie, teda v štádiu, kedy je ešte možné vykonať dodatočné opravy. Hodnota n50 pasívnych domov by nemala prekročiť 0,6 h-1.

Okná

Ak chceme docieliť maximálnych tepelných ziskov zo slnečného žiarenia a minimálnych strát, musíme použiť kvalitné špeciálne okná. Používať výhradne okná s izolačným trojsklom, dnes sa používajú skôr dvojsklá, pričom medzi jednotlivými sklami bývajú ešte fólie. Priestor medzi sklami je vyplnený kryptónom alebo argónom.

Vetranie a vykurovanie

Účelom vetrania je obmedzenie koncentrácia CO2 v obytných priestoroch domu, ďalej udržiavanie správnej vlhkosti vzduchu, odstraňovanie prachov, peľov a iných alergénov, pachov či prípadných iných škodlivých látok. Spoľahlivé vetranie zaručí len mechanické vetracie zariadenia. Vetracia jednotka s rekuperáciou tepla navyše zaistí prikurovanie domu. Teplo pre dohrievanie môžeme odoberať napríklad zo systému ohrevu úžitkovej vody, využiť môžeme menšie tepelné čerpadlo, ktoré bude odoberať teplo z odpadového vzduchu prejdeného rekuperátorom. Môžeme použiť aj TČ napojené na zemný kolektor, v lete nám potom môže vzduch aj ochladzovať. Pretože nie je potrebné vetrať otváraním okien, používajú sa okná neotváravé, avšak z psychologických dôvodov a pre prípad zlyhania vetranie sa v každej miestnosti ponecháva aspoň jedno okno otváravé.

Ohrev vody

K ohrevu vody je vhodné využiť napríklad solárny systém, ten môže pomôcť aj s podlahovým alebo stenovým prikurovaním, môže ohrievať aj akumulačná nádrž. Ďalšou z možností je využitie tepelného čerpadla.

Pravidlá pre rozvody a inštalácie

 • Potrubia pre prívod teplej vody čo najkratšie, malo by byť celé vnútri vykurovanej časti budovy (tiež zásobník teplej vody), maximálne izolované (tiež zásobník teplej vody)
 • Nainštalovať izolovaný nosník kúpeľňovej vane a armatúry šetriace vodu
 • Všetky domáce spotrebiče v energetickej triede A alebo A +, umývačka a práčka s možnosťou napojenia teplej vody, kuchynská digestor iba s cirkulačným prevádzkou s kovovými lapačmi tuku

Využitie slnečného žiarenia

Pasívne domy musia využívať slnečné žiarenie, ktoré sa dovnútra dostáva presklenými plochami, nepresklené plochy vystavené slnečnému žiareniu (typicky strecha), bývajú vybavené solárnymi kolektormi. Problémom je paradoxne doteraz obmedzená možnosť zaobstarať dostatočne malé ohrievače. Pri využití solárneho termického systému alebo moderného biomasového kotla však môžeme prebytky energie zásobovať okolité domy. Postupne sa však objavujú možnosti vykurovacích zdrojov “na mieru” pasívneho domu. Môže to byť už vyššie spomínaná kompaktná vetracia jednotka v kombinácii s malým tepelným čerpadlom.

Tags: , , , ,

Category: Pasívne domy

About the Author ()

Comments are closed.