Rady tipy a triky ako si poradiť so stavbou pasívneho domu

Pasívný dom je zdokonalený nízkoenergetický dom.

| June 18, 2012

Pasívný dom je v princípe  zdokonalený nízkoenergetický dom. Pasívny dom je taký, ktorý na zabezpečenie tepelnej pohody v zime aj v lete nepotrebuje klasický vykurovací ani klimatizačný systém. Nie je potrebné obvyklé vykurovanie s kotlom a vykurovacími telesami, nie je potrebný sklad paliva, komín a plynová prípojka. Pasívny dom je dimenzovaný tak, že na pokrytie tepelnej spotreby stačia pasívne energetické zdroje.

K nim patrí vyžarované slnečné teplo cez okná, vyžarovanie tepla spotrebičmi a obyvateľmi domu. Tepelná spotreba je teda taká nízka, že budova si až na pár dní v roku pri vysokých mrazoch, vystačí sama bez stáleho kúrenia. Na prikúrenie pri veľkých mrazoch stačí zariadenie s výkonom cca 4- 5 kW. Aby to mohlo byť dosiahnuté, takýto dom musí mať potrebu tepla na vykurovanie oproti bežným domom pod 15 kWh/m².  Táto merná potreba tepla (v kWh na m²  úžitkovej plochy za rok) je v starom paneláku v priemere 250, v bežnom modernom dome okolo 100, v nízkoenergetickom dome pod 50 a v pasívnom dome pod 15 kWh/m². Pasívne domy sú určené pre špecifickú skupinu klientov, ktorí kladú dôraz na maximálnu úsporu financií pri prevádzke domu. Pri pasívnych domoch je úspora nákladov na energiu vynaloženú na kúrenie a TÚV až okolo 80%.

Kategorizácia domov podľa energetickej spotreby na vykurovanie:

Nulový dom

spotreba 0 až 5 kWh/m² rok

Pasívny dom

spotreba 5 až 15 kWh/m² rok

Nízkoenergetický dom

spotreba 15 až 50 kWh/m² rok

Energeticky úsporný dom

spotreba 50 až 70 kWh/m² rok

Súčasný štandard

spotreba 70 až 100 kWh/m² rok

Energeticky náročné domy

spotreba viac ako 100 kWh/m² rok

 

 

Energeticky pasívne domy :

 • Veľmi vysoká kvalita vnútornej klímy
 • Nevzniká prievan a pocit chladu z prúdenia vzduchu
 • Riadeným vetraním sa zabezpečuje odvedenie vlhkosti a stály prívod čerstvého,  čistého a prachu zbaveného vzduchu. Pri použití peľového filtra  vhodné pre alergikov
 • Úspora nákladov na energie na vykurovanie predstavuje okolo 80 %
 • Pri dobre zaizolovanej konštrukcií v letných mesiacoch nedochádza k prehrievaniu interiéru. Ak privádzaný vzduch prechádza cez zemný výmenník, tým sa ochladzuje a nie potrebné použitie klimatizácie

 

Pri Výstavbe sa kladie dôraz na:

 • zlepšenie izolácie obvodového plášťa budovy (viac tepelnej izolácie)
 • kvalitnejšie okná
 • rekuperačná jednotka – vetracie zariadenie so spätným získavaním tepla
 • požiadavky na vysoko odborné a kvalitné prevedenie konštrukčných detailov

 

Návrh pasívneho domu:

 • pri umiestnení budovy do terénu berte do úvahy svetové strany a spôsob okolitej zástavby
 • navrhnite primerane veľké, na juh orientované okná. Zabezpečte akumuláciu pasívnych energetických ziskov v zime a v lete tienenie proti prehrievaniu budovy
 • zabráňte vzniku tepelných mostov
 • riadené vetranie s rekuperáciou vzduchu Vám zabezpečí potrebný prísun čerstvého vzduchu s minimálnymi energetickými stratami
 • pre zabránenie energetických strát je dôležité vyhotovenie vzduchotesných stien, okien a strechy
 • použitie zemného výmenníka, solárnych kolektorov, tepelného čerpadla a nízkych teplôt vykurovacích médií vedú k ďalším úsporám pri dodávke energií

 

Category: Pasívne domy

About the Author ()

Comments are closed.