Tag: konštrukcie

Výplne otvorov a neprievzdušnosť pasívneho domu

Výplne otvorov a neprievzdušnosť pasívneho domu

| March 29, 2013

Neprievzdušnosť Jednou z podmienok pasívneho domu je vysoká miera tesnosti obálky. Nie je potrebné sa báť, že dom nebude “dýchať”. Dom nemá cez konštrukcie dýchať, potrebnú výmenu vzduchu má zabezpečovať dostatočné vetranie. Malými otvormi a netesnosti v obálke budovy uniká teplo súčasne aj s vlhkosťou, čím vzniká nebezpečenstvo, že vnútorná vlhkosť bude kondenzovať na konštrukciách […]

Continue Reading

Postup pri navrhovaní pasívneho domu

Postup pri navrhovaní pasívneho domu

| March 29, 2013

Základný kameň pasívneho domu tkvie v premyslenom návrhu. V tejto fáze je možné vykonať najviac úspor za najmenšie náklady. Už na začiatku návrhu sa totiž rozhoduje o tom, aká bude budúca spotreba daného domu. Pri projektovaní je nutná respektíve nevyhnutná optimalizácia všetkých prvkov, ako je tvar a veľkosť budovy, orientácia vzhľadom na svetové strany, vnútorná […]

Continue Reading

Požiadavky na pasívne domy

Požiadavky na pasívne domy

| March 29, 2013

Pasívne domy musia spĺňať niekoľko požiadaviek merná potreba tepla na vykurovanie objektu je maximálne 15 kWh / m2 neprievzdušnosť obálky budovy n50 overená tlakovou skúškou nesmie prekročiť hodnotu 0,6 1/hod, teda pri pretlaku a podtlaku 50 Pa sa nesmie za hodinu vymeniť netesnosťami v obálke viac ako 60% vnútorného objemu vzduchu celkové množstvo primárnej energie […]

Continue Reading

Požiadavky na stavebné konštrukcie

Požiadavky na stavebné konštrukcie

| June 19, 2012

 Základné požiadavky • výborné tepelnoizolačné vlastnosti bez tepelných mostov, • vzduchotesnosť (treba zabrániť úniku tepla prúdením vzduchu cez netesné konštrukcie) Obvodové konštrukcie Podľa tepelno-akumulačných vlastností delíme konštrukcie na: Ľahké, s nízkou objemovou hmotnosťou, ktoré nemajú schopnosť akumulovať teplo Masívne materiály s tepelno-akumulačnými schopnosťami. Výhoda masívnych konštrukcii je v tom, že ak majú naakumulované teplo dokážu […]

Continue Reading

Konštrukčné a materiálové riešenie pasívneho domu

Konštrukčné a materiálové riešenie pasívneho domu

| June 19, 2012

Voľba stavebného materiálu nízkoenergetického domu a pasívneho domu je veľmi dôležitá. Treba zabezpečiť, aby konštrukcia spĺňala základné požiadavky, ktoré sú predpokladom na minimálizaciu tepelných strát. Konštrukčná skladba pasívnych domov Tvar a vzhľad Nízkoenergetický dom a pasívny dom môže mať tvar ako mnoho existujúcich domov na Slovensku, môže mať sedlovú alebo aj pultovú strechu. Dôležité je […]

Continue Reading