Tag: nízkoenergetický dom

Návrh a orientácia okien nízkoenergetickej stavby

Návrh a orientácia okien nízkoenergetickej stavby

| July 6, 2012

Presná orientácia južných okien by mala byť navrhnutá podľa daností pozemku, nadmorskej výšky, okolitej vegetácie , zástavby a podobne . V oblastiach s častými rannými hmlami je výhodné mierne vychýlenie od juhu západným smerom. Naopak pri častej popoludňajšej oblačnosti je výhodnejšia orientácia na juhovýchod. Odchýlky by mali byť do 15° od juhu. Optimálna veľkosť okien […]

Continue Reading

Nízkoenergetická stavba vyžaduje jednoduchú koncepciu

Nízkoenergetická stavba vyžaduje jednoduchú koncepciu

| July 3, 2012

Kvalita nízko energetických domov je podstatne určovaná zvolenou  a realizovanou koncepciou celej stavby. Ak jasne spracovaná koncepcia absentuje, môže sa objekt ľahko stať kopou prvkov, stavebných riešení a materiálov bez logickej súvislosti. Toto môže viesť k tomu , že inak kvalitné materiály alebo riešenia vo výsledku nespĺňajú požadovaný efekt a komfort. Častou chybou pri stavbe […]

Continue Reading