Tag: strecha

Psívny dom deatil strechy

Psívny dom deatil strechy

| March 28, 2013

Continue Reading

Skladby striech – strešných plášťov

Skladby striech – strešných plášťov

| June 19, 2012

Masívna konštrukcia strechy je keramická, betónová alebo plynosilikátová s tepelnoizolačnou vrstvou. Tepelnoizolačnú funkciu plní čiastočne nosná konštrukcia a pridaná tepelná izolácia nad nosnú konštrukciu. Proces výstavby je mokrý. Tepelný odpor, ktorý konštrukcia dosahuje pri celkovej hrúbke 400 mm sa pohybuje okolo hodnoty R= 6,0 m²K/W Ľahká drevená konštrukcia. Nosnou konštrukciou sú tenkostenné profily z dreva. […]

Continue Reading