Tag: Featured

Návrh a orientácia okien nízkoenergetickej stavby

Návrh a orientácia okien nízkoenergetickej stavby

| July 6, 2012

Presná orientácia južných okien by mala byť navrhnutá podľa daností pozemku, nadmorskej výšky, okolitej vegetácie , zástavby a podobne . V oblastiach s častými rannými hmlami je výhodné mierne vychýlenie od juhu západným smerom. Naopak pri častej popoludňajšej oblačnosti je výhodnejšia orientácia na juhovýchod. Odchýlky by mali byť do 15° od juhu. Optimálna veľkosť okien […]

Continue Reading

Zemný výmenník

Zemný výmenník

| June 19, 2012

Tiež nazývaný zemný kolektor alebo zemný register, určený pre prívod čerstvého vzduchu do obytných budov. Jeho princíp je zdanlivo jednoduchý a pochopiteľný i pre laika. Je uložený v hĺbke asi 200 cm prostredníctvom vodorovne uloženého systému rúr s vnútornou antibakteriálnou povrchovou úpravou. Využíva akumulačnú schopnosť pôdy kde v hĺbke cca 2m je teplota konštantná v […]

Continue Reading

Vzduchotesnosť pasívneho domu je dôležitá

Vzduchotesnosť pasívneho domu je dôležitá

| June 19, 2012

Okrem dobrej tepelnej izolácie má aj vzduchotesnosť a spôsob vetrania rozhodujúci vplyv na dosiahnutie požadovaných energetických úspor. Nemôže sa však jednať o nekontrolovateľnú výmenu vzduchu škárami okien, alebo netesnosťami v obvodovom plášti, ktoré spôsobujú nepríjemnú mikroklímu, pocit prievanu alebo chladu. Netestnosti obvodového plášťa, okien a dverí spôsobujú :   • tepelné straty • prenikanie vlhkosti […]

Continue Reading